1

Tēma: Atbalsta grupa - sievietēm ar sociālo trauksmi - trešdienās pl. 18:00

Apmeklējot psihoterapijas grupu, mums, divām tās dalībniecēm, radās doma pašām izveidot atbalsta grupu - grupa būs paredzēta tieši meitenēm un sievietēm, kurām ir sociālā trauksme (bailes no sociālām situācijām, nespēja pilnvērtīgi komunicēt, izteikt savu viedokli u. tml.). Tikšanās plānojam 1x nedēļā noteiktā laikā.

Šī grupa nebūs psihoterapijas grupa, bet gan atbalsta grupa (atbalstošā, saprotošā vidē uzklausīsim viena otru un trenēsim sociālās prasmes). Grupa būs bezmaksas, jo bez vadītāja-terapeita.