1

Tēma: Ak jel panika.......

Nākam un dalamies ar savu bēdu un palidzam cits citam
https://t.me/+X2ul_uDX07MyMTFk