1

Tēma: Par slimībām, negadījumiem, lāstiem ...

Cilvēks var dzīvē izmēģināt visu, ieguldīt daudz naudas, laika un enerģijas, lai tiktu atbrīvots no VD, tomēr var neiegūt cerēto brīvibu.
Šajā video ir paskaidrotas likumsakarības, kā garīgas lietas ietekmē katru cilvēka dzīves sfēru, veselību tajā skaitā arī.

https://www.youtube.com/watch?v=7qoNMPEzhz0